Fastholdelse af seniormedarbejdere er en investering, der betaler sig

Fastholdelse af seniormedarbejdere er en investering, der betaler sig

Udvikling over afvikling

Kompetenceudvikling er blevet et af de helt store buzzwords de seneste år, men energien bliver i høj grad brugt på yngre medarbejdere og ledere specifikt. Danmark står imidlertid overfor en udvikling, hvor antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder. Fastholdelse af medarbejder er derfor essentielt.

 

Fastholdelse af seniormedarbejdere

Seniormedarbejdere er en medarbejdergruppe, der besidder ressourcer unikke til deres aldersgruppe. De har erfaring og gennemarbejdede kompetencer. Idéen om, at deres kompetencer er forældede og vilje til at lære noget nyt forsvundet, er en misfortolkning. Der er sandhed i, at det med alderen bliver sværere at tilegne sig nye evner, men det stopper aldrig med at være muligt. Vi lærer og udvikler os hele livet.

Spørgsmålet du, som leder eller virksomhed, skal stille dig selv, er, hvorfor det for dig er relevant at investere i fastholdelse af disse medarbejdere. Hvorfor skal du bruge penge på den dem? Det skal du fordi, det er en god investering.

For den 50+ årige medarbejder er det ofte andet end pengene, karrieren handler om. Guleroden har ændret sig. Vi søger i vores alder i højere grad intellektuel stimulering end lønforhøjelse. Det er en udfordring for mange ledere. Det gør det sværere at tilfredsstille og motivere medarbejderen.

 

Fælles kompetenceudvikling

Medarbejdere eksisterer dog ikke i et vakuum. De fungerer i sammenhæng med hinanden. Medarbejdere med mange års erfaring bidrager aktivt til udviklingen af yngre medarbejdere. De to grupper trækker på hinanden. At overse den sammenhæng er at gøre sig selv en enorm bjørnetjeneste. En god leder udnytter ressourcerne, de har til rådighed. Erfaring er en ressource, man ikke kan købe. Motivation baseret på intellektuel stimulering har anden værdi end økonomisk motiverede medarbejdere.

En primær udfordring for enhver leder er netop at motivere sine medarbejdere. Nogle forsøger at motivere med belønning, andre med ros – jeg tror personligt på, at man som leder skal skabe et motiverende arbejdsmiljø, der gør det muligt for alle at skabe de rette rammer for selv-motivation. Motivation er personligt og idéen om, at lederen skal holde styr på alles personlige præferencer, munder ud i en monumental opgave.

 

Det motiverende arbejdsmiljø

Som leder bør du med fordel skabe et motiverende arbejdsmiljø for dine seniormedarbejdere. Det inkluderer fleksibilitet. Livet ændrer sig, når man bliver ældre. Prioriteterne skifter. Men det gør disciplinen også. Fleksibilitet mht. arbejdstider og hjemmearbejde er en effektiv måde at fastholde seniormedarbejdere i din virksomhed. Giv dine medarbejdere muligheden for at motivere sig selv. ”Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for lifetime” som ordsproget siger.

Det næste du som leder og virksomhed skal gøre, er at investere i kompetenceforløb. Investér i udviklingen af dine medarbejdere. Lad dem få indflydelse på, hvordan deres kompetencer udvikles, så deres arbejdsliv kan matche deres privatliv.

Desværre oplever vi tit, at kompetenceforløb virker, mens de står på, men at effekten forsvinder efterfølgende. Dette gør sig dog ikke gældende de gange, hvor deltagerens hele liv bliver taget i betragtning. Arbejdslivet er ikke isoleret, men en del af en helhed. Dette gør sig især gældende for netop den ældre medarbejder, hvis fokus har skiftet i løbet af årene. Du bør derfor med fordel finde kompetenceforløb, der har en holistisk tilgang til dine medarbejdere.

 

Udnyt den ressource, det er at have erfarne mennesker i dit team, og hjælp dem til at udvikle deres kompetencer, så de kan bidrage aktivt til din virksomhed.