Vilkår og betingelser

12. april  2016

VILKÅR OG BETINGELSER

Handelsbetingelser  

Velkommen til vores hjemmeside. Denne hjemmeside ejes og drives af Kronborg Holding Roskilde, hvis registrerede adresse er Linkøpingvej 247, 4000 Roskilde, Danmark og CVR nummer 2424 2331. Kronborg Holding er nævnt i disse vilkår som “vi”, og “os”.

Du er velkommen til at gennemse vores side og blive inspireret. Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtidig accept af vores salgsbetingelser, vilkår og betingelser for brugen af hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, er du ikke autoriseret til at bruge denne hjemmeside. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår når som helst, og du bør tjekke for opdateringer fra tid til anden. De ændrede vilkår vil være effektive fra den dato, de er lagt ud på denne hjemmeside.

ADGANG

Vi vil bestræbe os på, at hjemmesiden fungerer korrekt og problemfrit. Men vi kan ikke tage noget ansvar eller erstatningsansvar for dig, hvis denne hjemmeside bliver midlertidigt utilgængelig på grund af tekniske problemer, eller andre problemer uden for vores kontrol. Vi garanterer ikke, at denne hjemmeside vil være kompatibel med alle eller hardware og software, som du anvender.

DIN KONTO

Du bør holde din registrering, detaljer (herunder din adgangskode og log-in) sikre og må ikke overdrage dem til anden part. Du er egenhændig ansvarlig for al aktivitet, der udføres ved hjælp af din registrering, og logig og detaljer, uanset om du har tilladt eller fremmet det. Hvis du opdager eller har mistanke om, at din registrering og detaljer er kendt af tredjemand, eller bliver brugt uden tilladelse, skal du straks forelægge os disse informationer.

Du bør holde alle dine personlige oplysninger ajour. Du kan tilføje yderligere adresser som kræves, og fastsætte en standard adresse til levering. Bemærk, at vi ikke opbevarer dine kredit-eller betalingskort detaljer.

Når du er logget ind på din konto, vil du være i stand til at kontrollere og redigere dine personlige oplysninger, din ordre historie og ønskeliste og administrere dine abonnementer på nyhedsbreve.

IMMATERIELLE

Hjemmesiden og enhver ejendom, der tilhører eller er forbundet med os, herunder ethvert varemærke eller firmanavn, logoer og software, samt alle oplysninger og andet indhold på hjemmesiden (herunder og ikke begrænset til, tekst, grafik, videoer, musik, lyd og links) er og forbliver altid i vores ejendom. Ovennævnte kan under og mod licens og aftale med os anvendes men er beskyttet i henhold til internationale traktater og verdensomspændende lov om ophavsret, og du accepterer, ved brugen af siden, at du ikke vil krænke sådanne rettigheder på nogen måde.

Uden vores forudgående skriftlig tilladelse, må du ikke kopiere, modificere, ændre, gengive, skabe afledte værker fra vores hjemmeside, ej heller offentliggøre, udsende, distribuere, sælge, overføre eller på anden måde benytte noget materiale på denne hjemmeside eller den underliggende softwarekode hverken helt eller delvist. Imidlertid kan indholdet af denne hjemmeside downloades, printes eller kopieres til dit eget personlige ikke-kommerciel brug, eller hvis du er en virksomhedskunde, kan du efter aftale med os til formål, som er nødvendige for vores forretningsforbindelser anvendes.

Tilladt brug

Du må kun bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med ovennævnte vilkår, samt til lovlige og ordentlige formål. Du skal overholde alle gældende love, bestemmelser og regler for god praksis i Danmark og EU eller andre juridiske instanser, som du måtte anvende i forbindelse med adgang til denne website. I særdeleshed accepterer du, at du ikke vil:

 • Bruge denne hjemmeside på en måde, der forårsager eller kan forårsage en overtrædelse af rettighederne for en anden person, eller som overtræder gældende lov eller regulering
 • Foretage uautoriserede, falske eller svigagtige bookinger
 • Bruge enhver software, rutine, motor eller anden enhed til at forstyrre eller forsøge at forstyrre elektronisk eller manuelt med driften og udseendet af denne hjemmeside, eller at bryde eller forsøge at bryde sin sikkerhed.

Vi forbeholder os retten til ud fra vore eget skøn at begrænse eller forbyde din adgang til hjemmesiden til enhver tid og uanset årsag. Hvis du overtræder nogen af ovenstående vilkår, vil din tilladelse til at anvende denne hjemmeside blive opsagt med omgående virkning og uden, at det er nødvendig med en varsel.

 

VORES ANSVAR

Vi prioriterer, at alle oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, og at hjemmesiden altid er opdateret. Samtidig med at vi forsøger at sikre, at alle oplysninger er korrekte, pålidelige, aktuelle og fuldstændige, kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle unøjagtige, upålidelige, utidig eller ufuldstændige oplysninger, der er indeholdt heri. Ligesom vi ikke kan holdes ansvarlig for andre forhold som påberåbes af dig.

På denne hjemmeside vises materiale som leveres uden garantier, betingelser eller garantier med hensyn til dens nøjagtighed. I det omfang loven tillader, vil vi hermed udtrykkeligt udelukker alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstået ved lov, sædvaneret eller loven i det hele taget og at ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskadende tab eller skader pådraget af enhver bruger i forbindelse med brugen af vores hjemmeside eller i forbindelse med brugen eller manglende evne til at bruge siden, eller som resultatet af brugen af denne hjemmeside og for ethvert tab eller skade af nogen art opstået i forbindelse med brugen af siden og uanset om den skyldes erstatningsret (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet lignende.

Mens vi altid forsøger at sikre, at hjemmesiden er sikker, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine personlige oplysninger, og heller ikke, at hjemmesiden (eller en hjemmeside, som du kan være knyttet til) er fri for virus eller lignende forhold, som kan skade din hjemmeside, computer eller systemer. Vi påtager os intet ansvar for tab af data, eller for enhver benægtelse, begrænse eller afbrydelse af adgang.

Intet i disse vilkår påvirker vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger som et grundlæggende spørgsmål, eller enhver anden forpligtelse, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre internetsiders information og produkter. Disse links er opgivet for nemheds skyld og for at give yderligere oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for information, materiale, produkter eller tjenester, der er indeholdt på eller er tilgængelige via disse hjemmesider. Vi kan ikke give nogen form for garanti for, at de er fri for virus eller andet, der kunne være infektiøs eller destruktive. Du får adgang og brugen af disse hjemmesider er helt på egen risiko.

Du må kun linke til Noble Minds hjemmeside efter vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at trække vores samtykke tilbage til enhver tid til et link, som efter vores mening er upassende eller kontroversielt. Du har ikke ret at oprette et link til en hjemmeside, som ikke ejes af dig.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde os skadesløse fra ethvert ansvar, skader, tab, krav og udgifter (herunder rimelige advokatomkostninger) forbundet med nogen brud på nogen af ovenstående betingelser for brug.

Ved din brug af denne hjemmeside, skal alt materiale som hentes herfra og driften af disse vilkår og brug underlagt, fortolkes og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og EU, og du accepterer at underkaste sig den ikke-eksklusive jura praksis under danske og EU’s domstole. Vi forbeholder os retten til at anlægge sag ved retterne i det land, du bor eller noget andet land.

 

Bookinger

Vores vilkår og betingelser for bookinger

Ved at foretage en reservation af et kursus eller en event på Noble Minds website henholder du dig til, at der er skabt en juridisk bindende kontrakt, “aftalen”, mellem dig, alle dine gæster og os. Parterne i denne aftale er: (1) den person, der gør bookingen og indgår i aftalen, og alle gæster gjort under samme reservation, der er nævnt i hele aftalen som “du” eller “din”, og (2) vores virksomhed, Noble Mind under Kronborg Holding, Roskilde, hvis registrerede adresse er Linkøpingvej 247, 4000 Roskilde Danmark og registreret under CVR nummer 2424 2331. Vi forbeholder os retten til at afholde kurser og events på flere forskellige lokationer i Danmark og i udlandet, hvert sted er omfattet vores vilkår og betingelser beskrevet for nærværende.

Ethvert arrangement er omhandlet i denne aftale, som “Selskabet”, “vi” og “os”. Ved at gøre booking på vegne af en eller flere gæster bekræfter du, at du er autoriseret til at acceptere disse vilkår og betingelser på vegne af hver gæst.

Vi tilbyder dig vores arrangementer og tjenester, som omfattet af denne aftale, og som altid er en bindende kontrakt, derfor bør du læse dem grundigt, før du foretager en reservation. Vi kan foretage ændringer af vilkårene og betingelserne i denne aftale, men den seneste version vil altid blive vist på denne side. Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside eller tjenester, efter der er foretaget ændringer, vil du have accepteret ændringerne af aftalen mellem os.

DEFINITIONER

I denne aftale følger kapitaliserede ord med specifikke betydninger, og som alle er omfattet ovenstående vilkår og betingelser: Online kurser, One to one og Mentor coaching, Kurser og Workshops; Betyder alle former kurser og andre aktiviteter, som tilbydes på hjemmesiden, både i Danmark men også uden for landets grænser herunder også; Events, Begivenheder; Betyder alle former Aktiviteter og Events som tilbydes på hjemmesiden, herunder Klasser, Begivenheder, Workshops, Måltider, Weekender, Psykoterapi, Tegneterapi Sessioner og udlejning af Lokaler.

Begivenhed: Enhver begivenhed, der ikke indebærer en overnatning.

Gæst: Er en person (herunder venner, familie, bekendte, medarbejdere, arbejdsgivere eller enhver anden person, med hvem du har en forretningsforbindelse), som deltager i et arrangement under en booking foretaget af dig.

Overnatning: Enhver begivenhed, der involverer mindst en overnatning.

Internationale begivenheder: Enhver begivenhed, der finder sted på et sted uden for Danmarks grænser.

BESTILLINGER

Når du bestiller hos os via vores hjemmeside, vil bestillingen ikke bekræftes, før vi sender dig din elektroniske billet, selvom du har overført penge til os. Vi forbeholder os ret til at afvise bookinger for enhver lovlig grund, selv om vi ikke forventer at skulle gøre dette, og altid bestræber os på at gennemføre alle aktiviteter, events og begivenheder.

Vi vil normalt emaile dig din bekræftigelse /e-billet, til den e-mailadresse som du har opgivet, da du oprettede din konto, inden for 48 timer efter bestilling. Hvis du ikke har modtaget din bekræftigelse /e-billet inden for 48 timer efter bestilling, bedes du tjekke din spam eller junk e-mail-mappe eller filter, og derefter kontakte os. Det er dit ansvar at sikre, at din bekræftigelse/e-mail er sat op, så du kan modtage din bekræftigelse/e-billet, og at den opgivede adresse er korrekt, og vi har ikke noget ansvar for eventuelle manglende følger heraf.

Du bedes medbringe alle dine bekræftigelser/e-billet (r) til en Event og fremvise dem ved døren for at få adgang til at deltage i en begivenhed. Så vi beder dig sørge for at have adgang til en printer, ligesom vi beder dig om at kontrollere alle detaljerne omhyggeligt, så snart du modtager e-mail. Det er dit ansvar at gøre dette, og vi vil ikke være i stand til at hjælpe, hvis du ikke medbringer korrekt og gyldig billet. Ligesom vi ikke kan give dig adgang til en event eller begivenhed, hvis du har glemt en eller flere af dine gyldig e-billetter. Men det er fint at medbringe enhver internet-aktiveret enhed, såsom iPhones , I pad eller Computer og fremvise sin billet herpå. Men sørg venligst for at de er opladt og fungerer, da vi ikke vil være i stand til at hjælp med strøm eller andre elektroniske hjælpe midler. Vi har ret til at afvise gæster, som ikke kan femvise en tilfredsstillende bekræftigelse/billet / e billet.

Prisen for hver begivenhed eller produkt vises på hjemmesiden og skal betales i den erklærede valuta som, er benævnt på hjemmesiden – oftest i Danske kroner – DKK. I meget sjældne tilfælde kan prisen ændre sig på grund af uforudsete hændelser, men du vil altid have mulighed for at annullere i tilfælde af at prisstigninger.

SÆRLIGE HENSYN

Hvis du har nogen særlig diæt, sundhed eller andre krav, bedes du underrette os på tidspunktet for reservation på info@noblemind.dk. Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine behov, men vi ikke kan garantere, at vi vil være i stand til det. Hvis vi kan imødekomme dine særlige behov vil du få en bekræftende e-mail. Hvis det viser sig, at vi ikke er i stand til at opfylde dine krav, kan du annullere din booking op til 10 dage før starten af en Events og 30 dage før overnatning eller internationale begivenheder og du vil normalt få en fuld refusion. Men hvis du undlader at underrette os på forhånd og annullere inden den angivne periode (r) som et resultat af vores manglende evne til at imødekomme dine behov, vil vi ikke være i stand til at tilbyde en refusion.

I lyset af dette og hvis du bestiller inden for den relevante periode, er det dit ansvar at kontakte os for ud for en booking, og at du har modtaget den bekræftende e-mail, for at vi kan imødekomme dine særlige behov. 

AFLYSNINGER ELLER ÆNDRINGER FOR BOOKINGER

Vi ønsker, at du trygt kan bestiller en aktivitet og have tillid til afvikling, som sådan, men vi kan af forskellige årsager se os nødsaget til at aflyse en event, ligesom du kan være nødsaget til at afbestille en aktivitet.

Afbestiller du en aktivitet eller event 10 dage før en begivenhed eller 30 dage før en overnatning eller international begivenhed, refunderes dine penge i fuldt omfang. Du skal underrette os via email på info@noblemind.net så hurtigt som muligt og senest, jævnfør ovenstående specifikationer. Vi skal modtage din e-mail, for at du kan modtage en refusion. Færre end 10 dage før en begivenhed eller 30 dage før en overnatning eller international begivenhed, vil vi tillade os at bruge vores skøn, men og i de fleste tilfælde vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig en refusion.

VIGTIGT: Husk at aflysninger eller ændring af aftale af enhver One to One session, psykoterapi session eller anden personlig coaching kun kan foretages med mindst to arbejdsdages varsel. Hvis du annullerer med mindre end to arbejdsdages varsel, vil du ikke modtage en refusion. Har du brug for at ændre en dato, vil det ske efter bedste skøn og ændres til en ny dato.

Hvis du har brug for at ændre datoen for din billet, eller navnet på billetten indehaveren, skal du annullere, ved at sende en mail info@noblemind.net og ombooke. Desværre kan vi ikke ændre datoerne for billetter eller navnene på billet indehavere.

Hvis vi har brug for at annullere en begivenhed af en eller anden grund, kan vi gøre det til enhver tid, før arrangementet er planlagt til at begynde. Vi forventer ikke, at dette sker, undtagen helt særlige omstændigheder, og selvfølgelig vil vi refundere din billet penge fuldt ud, eller tilbyde dig et udvalg af alternativ dato eller begivenhed, men vi vil ikke være i stand til at kompensere dig for alle andre udgifter, du har afholdt i forbindelse med arrangementet.

Vi vil forsøge at give dig besked om aflysninger, men vi kan ikke garantere dette, især ikke hvis vi må aflyse en begivenhed med kort varsel. Hold derfor altid dine oplysninger opdaterede, hvilket kan gøres ved at logge ind på vores hjemmeside, hvilket vil give os en bedre chance for at nå frem til dig i tide.

FREMMØDE OG ADFÆRD

Kontroller, at du ankommer til tiden til din begivenhed. Til gavn for alle deltagere, vil vi ikke tillade adgang til en begivenhed senere end:

(a) for dag eller internationale begivenheder, 30 minutter efter den annoncerede starttidspunkt;

(b) for Overnight Events, en time efter den annoncerede starttidspunkt.

Vi forbeholder desuden retten til at fortage personlige sikkerhedstjek for adgang til ethvert arrangement, og vi henstiller til, at man som gæst samarbejder for at dette kan gå så nemt og effektivt som muligt.

Som led i vores markedsføring kan vi filme, fotografere eller på anden måde verificere vores arrangementer. Bemærk, at dit samtykke til at blive filmet eller optaget som en deltager, er en betingelse for denne kontrakt. Ved at købe en billet, bekræfter du samtykkende at du og alle dine gæster giver tilladelse til at blive filmet, fotograferet eller optaget. Alle optagelserne kan stilles til rådighed for offentligheden via hjemmesiden eller på anden måde.

For alles skyld, forbeholder vi (og på vores vegne, de ansatte på det aktuelle sted) os retten til at afvise dig og / eller enhver gæst eller bede dig og / eller enhver gæst til at forlade, hvis vi tror, du og / eller de opfører sig på en forstyrrende måde eller på en måde, der overtræder stedets regler, eller på en måde, der sandsynligvis vil forårsage skader, gener, lovovertrædelse eller medføre tilskadekomst.

For at dette ikke skal misforstås og for at skabe klare linjer, er denne form for adfærd omfatter brug af mobiltelefoner efter at være blevet bedt om at slå dem fra, eller ved hjælp af optagelse eller fotografisk udstyr uden tilladelse. Vi vil ikke udstede nogen tilbagebetaling i denne begivenhed.

Vi har hermed også anmode om, og ved at indgå denne aftale accepterer du, at sikre, at du og alle Gæst (er) som deltager i et arrangement under en booking foretaget af dig overholde alle sundhed og sikkerhed, licenser, og andre regler og forskrifter i for steder eller gælder for stedet. Det er dit ansvar at gøre dig bekendt og alle Gæst (er) med eventuelle regler og forskrifter, der gælder.

Du accepterer også ikke at bringe i nogen ulovlige eller farlige genstande.

Du accepterer også at overholde enhver rimelig anmodning fra ansatte på stedet som fører tilsyn med en aktivitet eller event (fx, uden begrænsning, anmodninger vedrørende sundhed og sikkerhed).

ANSVARS-BEGRÆNSNINGER

Intet i denne aftale udelukker eller begrænser vores ansvar for personskade eller død forårsaget af vores uagtsomhed eller i enhver anden omstændighed, hvis en sådan begrænsning af ansvar ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning. De følgende to afsnit er omfattet dette, og findes som afsæt for tilfælde af konflikt.

Vores samlede ansvar i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed eller overtrædelse af lovmæssige forpligtelser), vildledning, tilbagelevering eller på anden måde opstået i forbindelse med denne aftale, skal være begrænset til det samlede beløb modtaget af os fra dig i forbindelse med stævnet eller begivenhed( er) som giver anledning til et sådant ansvar.

Du overværer og deltage i begivenheder på eget ansvar og for egen risiko. Vi påtager os intet ansvar for nogen ud fra følgende:

 • For enhver person, som er forhindret i at komme ind et sted, eller som blive bedt om at forlade begivenheden på grund af deres adfærd
 • Nogen form for personskade opstået i forbindelse med afvikling af en event eller begivenhed.
 • Nogen form for omkostninger eller udgift uanset hvad opstået i forbindelse med enhver begivenhed.
 • Tab eller skade på personlige ejendele.
 • Ansvar er specifikt og udelukker ethvert ansvar for enhver kosten, sundhed eller andre særlige krav, som vi ikke blev informeret på tidspunktet for booking.
 • Tab af data, fortjeneste, indtægter, brug, erhvervslivet, forventede besparelser, goodwill, omdømme eller muligheder, finansiel eller økonomisk tab eller enhver indirekte eller følgeskader tab eller skade.

 

GENERELT

Databeskyttelse: Ved behandling af dine personlige data, vi overholder alle gældende databeskyttelse lovgivning.

Intellektuel ejendom: Alle materialer, der leveres til dig af os eller af vores personale eller som er blevet videregivet mundtligt eller associerede med ses som vore intellektuelle ejendom, og tilhører eller er derfor forbundet med vores virksomhed og / eller tjenesteydelser, herunder enhver hjemmeside, varemærke eller firmanavn, logo, software, tekst og grafik og er derfor vores ejendom eller vores associeredes ejendom. Du accepterer, at du ikke vil krænke sådanne rettigheder på nogen måde. Du kan lave en kopi af materialer, der er udleveret til dig og kan anvende det til dit eget personlige brug, men må ikke videresælge det eller på anden måde anvende det kommercielt. Ingen anden brug af dem er tilladt.

Force Majeure: Vi vil ikke være ansvarlig for nogen form for overtrædelse af denne aftale, som er et resultat af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke, lockout, arbejdskonflikt, naturkatastrofer, terrorhandlinger, krig, oprør, uroligheder, hærværk, overholdelse af en lov eller statslige orden, regel, regulering eller retning, ulykke, nedbrydning af anlæg eller maskineri, insolvens eller konkurs af en af parterne eller en tredjepart, brand, oversvømmelse, sne og storm, usædvanlige vejrforhold forhold, vanskeligheder eller øgede omkostninger i at opnå arbejdstagere, varer eller andre transport- og omstændigheder, der påvirker levering af varer eller tjenesteydelser.

Tredjemands rettigheder: En person, som ikke er part i denne kontrakt har ingen rettigheder til at håndhæve en bestemmelse i denne kontrakt. Dette påvirker ikke nogen ret eller afhjælpning af en tredjepart, der eksisterer eller er til rådighed uden for Kontrakter (tredjemands rettigheder).

Opgaven: Du må ikke overføre, overdrage eller på anden måde disponere over din interesse i denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Adskillelse: Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovligt, ikke kan håndhæves eller ugyldige eller anden grund, anses den for at være uden for denne kontrakt og ikke aftalt særskilt, skal de resterende bestemmelser skal opretholdes og efterleves og fortsætter med at være bindende og kan håndhæves.

Intet afkald: En af os på ethvert tidspunkt manglende håndhævelse af en bestemmelse i denne aftale skal ikke fortolkes som et afkald på en sådan bestemmelse, og berører ikke vores ret til at håndhæve en sådan bestemmelse.

Variation: Denne aftale kan kun ændres ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Lovgivning: Konstruktionen, gyldigheden og opfyldelsen af denne Aftale er underlagt lovgivningen i Danmark og begge parter forelægge enekompetence de danske domstole.

 

Handelsbetingelser

NOBLE MIND WEBSHOP

Har De spørgsmål vedr. produkter samt ordre er du velkommen til at sende en email

Noble Mind
info@noblemind.net
VORES VILKÅR OG BETINGELSER

Denne aftale finder anvendelse for dine køb af produkt (er) fra denne hjemmeside. Parterne i denne aftale er: (1) den person, der gør køb, der er nævnt i hele aftalen som “du” eller “din”, og (2) vores virksomhed, Noble Mind Netbutik, Roskilde, hvis registrerede adresse er Linkøpingvej 247 400 Roskilde Danmark og registreret nummer er 2424 2331. Alle øvrige aktiviteter under navet Kronborg Holding er omfattet af denne aftale og omhandles i denne aftale, som “Selskabet”, “vi”, og “os”.

Vi kan foretage ændringer af vilkårene og betingelserne i denne aftale, men den seneste version vil altid blive vist på denne side. Eventuelle ændringer til denne aftale vil gælde for alle nye ordrer efter ændringen er offentliggjort på hjemmesiden. Du bør tjekke denne aftale, før du placerer en ordre, da der kan være foretaget ændringer siden dit sidste besøg.

Separate vilkår og betingelser gælder for bookinger med Noble Mind og din brug af hjemmesiden, se nærmere under BOOKING: Ved at bruge hjemmesiden (selvom du ikke købe varer) vil du også accepterer at være bundet af Website Brugsbetingelser. I tilfælde af en konflikt mellem denne aftale og hjemmesidens vilkår for brug, vil denne aftale altid gælde. 

I denne aftale følgende kapitaliserede ord har disse specifikke betydninger.

“Produkt”: En vare til salg på hjemmesiden.

“Webshop”: NOBLE MIND Hjemmeside.

BESTILLING

Når du placerer en ordre, vil vi bekræfte det via e-mail, men ordren vil kun blive juridisk bindende for os, når vi sender dig en e-mail, der bekræfter afsendelse af Produkt (er). Hvis vi ikke kan opfylde din ordre eller anden grund, vil vi underrette dig, så snart vi med rimelighed kan.

Vi forsøger at sikre, at produktoplysninger, der vises på hjemmesiden er korrekte og up-to-date. Men enhver fejl, mangle eller udeladelse i nogen oplysninger på hjemmesiden, eller i anden kommunikation eller dokument udstedt af os, kan korrigeres uden ansvar fra vores side. Du vil derefter blive givet mulighed for at re-bekræfter din ordre på den korrekte pris eller at annullere ordren. Hvis du allerede har betalt for Produktet (er) med en fejlagtige pris, vil du modtage en fuld refusion, hvis du beslutter at annullere.

Billeder af produkter på hjemmesiden er tænkt som en inspiration og guide, og det faktiske produkt kan afvige en smule i farve og udseende i nogle henseender. Alle vægt og dimensioner angivet er omtrentlige.

Før du klikker på knappen ‘Bekræft ordre “, bør du kontrollere, at din ordre resumé er korrekt. Du bør udskrive eller beholde din email bekræftelse, hvis du har brug for at kontakte os om din ordre.

BETALING

Medmindre andet er angivet, er alle priser vist på hjemmesiden inklusive moms og andre gældende danske skatter. De viste priser inkluderer ikke leveringsgebyr, som vil blive tilføjet til din samlede ordre pris.

Ordrer skal betales straks med kredit-eller betalingskort. Hvis vi ikke kan acceptere din ordre af en eller anden grund, vil vi behandle den og du vil modtage en fuld refusion inden for 14 dage.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Noble Mind webshop tilbyder nem og sikker betaling med Dankort via epay. Læs eventuel mere om betaling over internettet på www.betaling.dk. Al kommunikation foregår via en SSL-krypteret forbindelse, for at sikre kortdataene mest muligt.

 

LEVERING AF DINE VARER

Vi gør alt for at pakke og levere din ordre hurtigst muligt.

Når du har gennemført et køb i vores webshop, vil du modtageren ordrebekræftelse per e-mail, og der vil gå 3-5 hverdage, før du modtager dine varer. Du kan vælge, om varerne skal leveres af Post Danmark eller GLS. Vi sender i udgangspunktet altid hele ordren i samme forsendelse – hvis der fraviges herfor, vil du blive kontaktet. Vi sender kun til adresser i Danmark.

Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal du som køber selv kontakte Post Danmark eller transportfirmaet herom. Noble Mind Webshop er ikke ansvarlig for dækning af transportskader.

Vi vil bestræbe sig på at levere Produkt (er) så hurtigt som muligt efter bekræftelse af din ordre. Men vi kan ikke acceptere ansvar for tab eller skade forårsaget af en eventuel forsinkelse i at levere produktet (erne). Vi vil forsøge at holde dig orienteret i tilfælde af forsinkelse.

Levering vil være til den adresse, som du har angivet ved bestilling. Vi leverer kun varer i Danmark.

Så snart Produktet (er) er leveret til dig, er du bliver ejer af dem, Produktet (er), og risikoen overgår til dig. Det betyder, at du vil være ansvarlig for eventuelle efterfølgende skader, tab eller ødelæggelse af Produkt (er).

Vi har gjort det nemt for dig. Når du handler hos os, betaler du kun 35 kr. i fragt.

FØLG DIN ORDRE

Du kan følge din ordre ved at benytte det track & trace link, du modtager i mailen med din faktura.

Bemærk – Noble Mind tager forbehold for tastefejl, prisændringer, ekstraordinær travlhed og lagerstyringsfejl

 

FORTRYDELSE

Du har ifølge lovgivningen ret til at fortryde dit køb i op til 14 dage efter modtagelsen – fortrydelsesret – på produkter købt Noble Mind webshop

Hvis du fortryder dit køb, skal du gøre følgende:

Denne bestemmelse gælder kun for forbrugerne. Hvis du køber Produkt (er) som eller på vegne af en virksomhed, er de rettigheder, der er indeholdt i denne klausul ikke gældende for dig.

Du kan fortryde købet på ethvert tidspunkt inden 14 arbejdsdage fra dagen efter du modtager Produkt (er), og vi vil refundere købsprisen fuldt ud inden for 30 dage, forudsat at følgende betingelser:

 • Du skal informere os skriftligt (e-mail er fint) i din beslutning om at returner dine varer. Det Produkt (er) som skal returneres til os (Noble Mind, Linkøpingvej 247, 4000 Roskilde) returneres umiddelbart og i samme stand, ubrugt og med prismærke, dvs. som du modtog produktet (er), og på din egen regning og risiko. Hvis varerne er defekte, vil vi betale for omkostningerne ved at returnere dem til os.
 • Du skal passe godt på den Produkt (er), mens de er i din besiddelse. Hvis du undlader at gøre dette, kan du blive ansvarlig til os til erstatning
 • Det er et krav, at du vedlægger faktura og korrekt udfyldt returformular. Når vi har modtaget og behandlet din returnering, vil vi refundere købssummen til din konto indenfor ca. 7 hverdage. Du vil i den forbindelse modtage en mail med en kreditnota.

Hvis ikke du længere er i besiddelse af den medsendte returformular, bedes du venligst kontakte Noble Mind Web Support, som kan sende en ny til dig.

 

REKLAMATIONSBEHANDLING

Noble Mind Webshop yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Noble Mind Webshop indenfor 10 dage. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter speciel aftale evt. kreditering

Returnering af varer sendes denne adresse:

Noble Mind

Raffinaderivej 20

2300København

+45 2459 0204

info@noblemind.net

 

BESKADIGET PAKKE 

Hvis der er synlige skader på din pakke f.eks. hul i kassen, skal du nægte at modtage pakken.

GLS eller Post Danmark vil herefter returnere pakken tilbage til os, når vi modtager pakken som ”modtagelse nægtet”, vil vi tage kontakt til dig på mail

Hvis du accepterer modtagelsen af en tilsyneladende intakt pakke og efterfølgende  opdager, at indholdet er beskadiget, skal du kontakte kundeservice på for yderligere vejledning. For at sikre hurtig behandling bedes du oplyse dit ordrenummer,

Hvis du er utilfreds med GLS eller Postdanmarks service, bedes du ligeledes kontakte os på info@noblemind.net Og vi vil finde en løsning på probleme

 

ANSVAR

Hele vores ansvar over for dig for tab eller skade som følge af denne aftale er begrænset til den betalte pris for Produkt (er) du har købt. De eneste undtagelser er, at vi ikke begrænser vores ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller for bedrageri, eller til ethvert spørgsmål, som det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke, vores ansvar.

Vi er ikke ansvarlige for tab af forretning, tab af indtægt eller overskud, tab af goodwill, mistet mulighed, eller indirekte, specielle, eksemplariske, følgeskader, tilfældige eller straffende tab eller skader overhovedet, selvom underrettet om muligheden for sådanne skadeserstatning.

Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller den server, der gør den tilgængelig er fejl eller virus fri eller fri for andre skadelige komponenter eller at din brug af hjemmesiden vil være uden afbrydelser. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder på hjemmesiden, eller for eventuelle beslutninger, der træffes i tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Vi udelukker i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov ethvert ansvar for eventuelle tab, krav, udgifter eller skader overhovedet direkte eller indirekte opstået som følge af brug eller manglende evne til at bruge hjemmesiden.

BESKYTTELSE

Vi kan bruge en tredjepart selskab til at opfylde din ordre. I dette tilfælde vil vi nødt til at dele dine personlige oplysninger med dem; specifikt navn, adresse og telefonnummer. Ved at placere en ordre, vil du give dit samtykke til vores deling af dine oplysninger med en sådan tredjepart med henblik på at opfylde din ordre alene.

FORCE MAJEURE

Vi er ikke ansvarlige for overtrædelse af vilkår og betingelser, som er et resultat af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset krig, oprør, optøjer, borgerlige uroligheder, sabotage, boykot, embargo, eksplosion, brand, jordskælv, oversvømmelse, uundgåelig ulykke, epidemi, force majeure, handlinger eller undladelser af et statsligt tjenestemand eller agentur (civile eller militære) og nægtelse af eventuelle licenser eller tilladelser, hvis det anvendes korrekt til.

GENEREL

Hele aftalen: Denne købsaftale, sammen med Website Vilkår for brug (se ovenfor), og (hvis relevant) Bookingbetingelser og vilkår (se ovenfor) danner den komplette og eksklusive erklæring af aftalen mellem os og dig i forhold til din brug af Hjemmesiden og vores udbud af Produkt (er) til dig. Det erstatter ethvert forslag eller forudgående aftale, mundtlig eller skriftlig, og enhver anden kommunikation mellem os og du vedrørende emnet.

Variationer: Eventuelle vilkår som påstås at variere denne aftale, eller anden skriftlig eller elektronisk kommunikation fra dig, er ineffektive, medmindre dette specifikt accepteres som en variation til denne aftale og som er en skriftlig aftale med os.

Tredjeparts links: Du kan fra tid til anden være forsynet med links til andre websites igennem brug af hjemmesiden. Disse links er som en bekvemmelighed og disse websteder er ikke kontrolleret af os på nogen måde, og vi er ikke ansvarlige for indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovlighed eller noget andet aspekt af disse andre hjemmesider, herunder ethvert indhold, der leveres på dem. Du får adgang sådanne hjemmesider på egen risiko.

Opgaven: Du må ikke overføre, overdrage eller på anden måde afhænde dine interesser i denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Tredjemands rettigheder: Intet i Kontrakter (tredjemands rettigheder) Act 1999 skal fungere for at give nogen tredje part ret til at håndhæve en bestemmelse i denne kontrakt.

Adskillelse: Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovligt, ikke kan håndhæves eller ugyldige eller anden grund, anses den for at være blevet fastsat, vil de resterende bestemmelser til enhver tid skulle efterleves og vil derfor fortsat være bindende og skulle håndhæves.

Intet afkald: En af os manglende håndhæve af en bestemmelse i denne aftale kan på ethvert tidspunkt sikke fortolkes som et afkald på en sådan bestemmelse, og berører ikke vores ret til at håndhæve en sådan bestemmelse.

Lovgivning: Konstruktionen, gyldigheden og opfyldelsen af denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark, og begge parter forelægger enekompetence de danske domstole.

Kommentarer og spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser skal rettes til info@noblemind.dk

PERSONDATA

Når du afgiver en ordre indsamler Noble Mind dine indtastede personlige oplysninger – navn, adresse, email adresse og telefonnummer, samt hvilke produkter du køber. Vi indsamler og opbevarer disse data i en ikke krypteret form – du kan altid få dem slettet ved at rette henvendelse til os. Dine oplysninger videregives ikke til 3. part.

Dine kreditoplysninger er derimod krypteret (sikker linje) og lagres ikke af Noble Mind, men alene af vores samarbejdspartner i forhold til online betaling på vores website 

KUNDESUPPORT

Hvis du har spørgsmål til os vedrørende din ordre, webshoppen eller websitet kan du kontakte os på følgende telefonnummer +45 2459 0204 mandag-fredag, kl. 09.00 – 15.00 eller på mail info@noblemind.net. Du bedes have dit ordrenummer ved hånden, når du retter henvendelse til vores kundesupport.

TVISTER

Hvis der opstår en tvist, der mod forventning ikke kan løses mellem kunden og Noble Mind afgøres denne ved anvendelse af dansk ret ved Sø-og Handelsretten i København.

Når du handler på Noble Mind Webshop handler du med følgende virksomhed:

Kronborg Holding Aps
Linkøpingvej 247
DK 4000 Roskilde

+45 2459 0204
Mail: info@noblemind.net
CVR nr: 2424 2331

I forbindelse med køb i vores webshop, vil der blive benyttet cookies. Du kan se hvilke, og hvad vi benytter dem til i afsnittet om cookies