VISION 

VISION, Noble Mind

Sharing is Caring


Alle skal uanset alder, indkomst, køn og bopæl have mulighed for at dygtiggøre sig og skal have adgang til fleksibel og professionel læring, så de kan udvikle deres personlige og professionelle kompetencer.Vi ønsker derfor at understøtte og muliggøre udbredelsen af livslang læring i et bredere perspektiv,  vi ønsker at bygge bro mellem formel og uformel læring.